Kartläggning av behov av mobiltäckning

#fulltäckning är ett projekt som arbetar för att inkludera svenska landsbygder med internet för alla. Med denna enkät vill vi kartlägga var det finns behov av mobiltäckning.
Avsändare är projektet #fulltäckning.
Läs mer på www.fulltäckning.se och www.tackningskollen.se

Vem representerar du?

Kontaktuppgifter

Täckning och mobiloperatörernas nät och tjänster.

Om du upplever att täckningen är obefintlig eller mycket dålig kommer inte operatören kunna leverera sina tjänster, täckningen är förutsättningen för att det ska vara möjligt att ringa eller surfa. Täckningen kan i ett område vara mycket god men tjänsterna (Röst eller Data) upplevs som bristfälliga. Det kan vara samtal som bryts eller att nedladdningshastigheten är låg vissa tider. När vi pratar om mobiltäckning så avser vi den signal som telefonen visar oftast längst upp i högra hörnet (staplar eller punkter som indikerar stark eller svag signal från mobilnätet). Observera att din telefon kan samtidig visa täckning för WiFI om du är uppkopplad till ett sådant nätverk.
Genom att skicka in mina svar så godkänner jag att projektet behåller mina kontaktuppgifter för framtida kommunikation gällande #fulltäckning.
Flera val är möjliga

Flera val är möjliga
Välj alla

Flera val är möjliga
Välj alla

Du kan med en "punkt" markera en enskild plats. Med hjälp av flera punkter kan du även markera flera platser, stråk eller större områden där problemen upplevs. Klicka på en punkt för att ta bort den.

Flera val är möjliga

Ibland kan en eller flera operatörer ha sämre täckning i ett område. Så upplevelsen kan variera mellan olika användare beroende av vilken mobiloperatör du har.Nya telefoner som inte är äldre än 4 år har nästan alltid 4G/LTE stöd.
Genom att skicka in mina svar så godkänner jag att projektet behåller mina kontaktuppgifter för framtida kommunikation gällande #fulltäckning.